طلاق توافقي چقدر طول مي كشد

طلاق توافقي چقدر طول مي كشد

با توجه به اينكه در طلاق توافقي، زن و شوهر در امور مالي و غيرمالي مرتبط با ازدواج با هم به توافق رسيده اند و تمايل به جدايي با رضايت و توافق دارند، بديهي است كه دادگاه ها هم از رسيدگي طولاني و با وسواس خودداري مي كنند و موضعي سهل گيرانه دارند.

اما در خصوص مدت زمان طلاق توافقي نكته حائز اهميت اين است كه رويه يكساني در شهر هاي مختلف ايران وجود ندارد و زمان قطعي را نمي تواند پيش بيني كرد. توصيه مي شود در شهري كه ساكن هستيد از وكلاي مشغول به كار آن شهر حدود تقريبي مدت زمان تقريبي طلاق توافقي را جويا شويد.
طلاق توافقي بين سه تا نه روز زمان ميبرد و اين زمان نسبت به ساير طلاق‌ها بسيار اندك است

اما در مقام پاسخ به اين سوال كه طلاق توافقي چه مدت طول مي كشد جزئياتي نيز موثر است مثلا خوب است كه بدانيد معمولا از بيست و پنجم هر ماه تا اول ماه بعد، دادخواست طلاق توافقي و يا هر دادخواست ديگري ثبت شود، به دليل آماري كه هر شعبه بايد ارائه كند پرونده ارجاع نمي شود. بنابراين مدت زمان طلاق توافقي اگر دادخواست در پنج روز آخر ماه ثبت گردد طولاني تر مي شود.

بعضي از وكالت هاي در طلاق به ويژه آن هايي كه ضمن عقد و در سند ازدواج از شوهر اخذ شده است داراي نواقصي است و مهم ترين آن ها كه مرتبط با اين بحث طلاق توافقي چند روز طول ميكشد اين است زن از شوهر در وكالت در طلاق در اسقاط حق تجديد نظر و فرجام خواهي را ندارد.

بعضي از شعب خانواده در اين مورد حساسيت ويژه نشان مي دهند و اگر در وكالتنامه عبارت مذكور وجود نداشته باشد راي صادر مي گردد ولي قطعيت آن موكول به ۴۴ روز بعد خواهد شد يعني اين كه امكان ثبت طلاق در اين مدت ميسر نمي باشد.

اميدواريم پاسخ سوال خود مبني بر اينكه طلاق توافقي چقدر طول مي كشد را دريافت كرده باشيد.

نوشته شده توسط نيما | ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۱۵:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |