طلاق توافقي چگونه است

طلاق توافقي چگونه است

طلاق توافقي را مي‌توان معادل uncontested divorce در نظر گرفت چون طرفين در مورد همه چيز توافق دارند همچنين معادل no fault divorce در نظر گرفت چون در آن هيچ‌يك از طرفين مقصر قلمداد نمي‌شود. در طلاق توافقي، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و… مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند.

در ايران بيشتر از همه طلاق ها طلاق توافقي رواج دارد و زوجين با اين نوع طلاق از يكديگر جدا مي شوند.

زوجين قبل از اين كه بخواهند طلاق توافقي بگيرند بايد بر سر موضوعات زير توافق كرده و سپس اقدام به طلاق توافقينمايند :

 • مهريه
 • حضانت فرزندان
 • اجرت المثل
 • نفقه زن و فرزند
 • استرداد جهيزيه

در طلاق توافقي همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا زن و شوهر يا وكلاي آنان پس از حصول توافق در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند و دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي‌كنند. در طلاق خلع زوجه به واسطه كراهتي كه از زوج دارد، براي جدا شدن از وي بايد مبلغي معادل مهريه يا كمتر و يا بيشتر را (كه اين را فديه مي‌نامند) به شوهر خود بدهد، زيرا ماده ۱۱۴۶ قانون مدني مي‌گويد: طلاق خلع آنست كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

در اين حالت زوجه مي‌بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك به شوهر بدهد. در اين نوع طلاق زن و شوهر در تمامي زمينه هاي مشترك از جمله نفقه، جهيزيه، طلا و زيورآلات و هدايايي كه به يكديگر داده اند، توافق مي‌كنند. در مورد حضانت فرزندان نيز هر گونه توافقي مي‌تواند انجام گيرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا نزد زوج؛ و يا تعدادي را زوج نگهداري كند و تعدادي را زوجه. اگر دادگاه نتواند زوجين را به ادامه زندگي مشترك متقاعد كند، طبق آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، هر يك از طرفين را مكلف مي‌نمايد كه ظرف ۲۰ روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي كنند. البته در صورت موافقت قاضي دادگاه هر دوي آنها مي‌توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي كنند. همچنين داورها مي‌بايست شرايطي مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط باشند، داور را تعيين خواهد كرد. داوران مي‌بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق كنند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند.

انواع طلاق

۱-طلاق به درخواست مرد (زوج)
۲-طلاق به درخواست زن (زوجه)
۳-توافق زوجين براي طلاق.

و منظور ما در اين بحث بررسي قسم سوم طلاق است

با فري ياب همراه باشيد

طلاق نوع سوم –طلاق توافقي

بي شك ، طلاق يكي از پديده هايي است كه بروز و وقوع آن در هر شرايطي ناخوشايند و نامطلوب مي باشد، اما بايد توجه داشت كه بسياري از تلخي هاي به وجود آمده در اين فرآيند ناشي از عدم آگاهي و عدم استفاده از مشاوره حقوقي مي باشد. طلاق توافقي ، نوعي از طلاق است كه در آن زوجين بر مساله وقوع طلاق توافق دارند.

در طلاق توافقي مي بايست نسبت به موارد زير تعيين تكليف صورت بگيرد :

 • ميزان و نحوه پرداخت مهريه و نيز ميزان بذل ( بخشيدن ) قسمتي از آن
 • تعيين تكليف وضعيت نفقه در طول زمان زناشويي و عده
 • توافق بر سر حضانت فرزند و نحوه ملاقات (در صورت وجود)
 • تفاهم بر سر جهيزيه
 • بررسي و توافق بر سر شرايط اوليه موجود در سند ازدواج در مورد تنصيف اموال
 • هر گونه توافق مالي ديگر

شرايط طلاق توافقي

در طلاق توافقي وجود سه عامل حياتي است:

 • توافق مقدماتي بر سر موارد فوق كه به صورت مكتوب باشد.
 • گواهي عدم امكان سازش
 • اجراي صيغه طلاق
 • مدارك لازم براي طلاق توافقي

نوشته شده توسط نيما | ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۱۴:۴۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |