حضانت فرزند

حضانت فرزند

وظيفه حفظ و نگهداري فرزندان بر عهده والدين است، ولي ممكن است كه والدين با توفق يك ديگر اين وظيفه را به عهده گيرند. در مواردي كه والدين بابت اين موضوع به توافق نمي رسند، دادگاه مطابق قانون حضانت فرزند را تا سن ۷ سالگي به مادر و از سن ۷ سالگي به بعد بر عهد پدر مي گذارد.
البته تفاوت هايي ميان دختر و پسر وجود دارد، بدين شكل كه دختر از ۷ سالگي تا ۹ سالگي كه سن بلوغ است به مدت زمان ۲ سا نزد پدر بوده و بعد از ۹ سالگي بنا به تشخيص خود پدر يا مادر را براي ادامه زندگي انتخاب مي كند، اما در مورد پسر بدين گونه است كه پسر بعد از ۷ سالگي تا سن ۱۵ سالگي نزد پدر بوده و بعد از آن مي تواند بين پدر يا مادر يكي را به عنوان سرپرست خود انتاب نمايد. دليل اين اختلاف سني به سن بلوغ بر مي گردد كه در دختران ۹ سالگي و در پسران ۱۵ سالگي مي باشد.

شرايط لازم براي حضانت

اگر سرپرست كودك ” پدر يا مادر ” به بيماري واگيرداري مانند سل، حصبه، سفليس و غيره دچار شود و خطر سرايت به كودك وجود داشته باشد، دادگاه با رعايت مصلحت حضانت كودك را به ديگري واگذار مي كند. در قوانين ما شايستگي اخلاقي، عقل، توانايي عملي،، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر را به عنوان شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دامنسته شده است.
البته در صورتي كه پدر فوت شرده باشد، حتي در صورت ازدواج مادر حضانت از او سلب نمي گردد.

بذل مهر در قبال اخذ حق حضانت دائم فرزند

حال سوال پيش مياد كه نظر به اين كه حسب مدلول ماده ۱۱۶۸ قانون مدني در مدتي كه حضانت با پدر است، اگر زوجه در قبال انتقال حضانت از ناحيه زوج، مهرش را به زوج بذل كند، در اين فرض؛ اولا، آيا مهر بذل شده محسوب مي شود؟ و ثانيا، آيا طلاق خلعي است يا رجعي؟

 • حق حضانت پدر قابل اسقاط نيست چون ولايت است و اصلا حق ولايت قابل اسقاط نيست، و لو اين كه قرارداد ببندند.
 • ولايت يك اصل ذاتي و قائم به شخص پدر و جد پدري است؛ قانونگذار در مدت كوتاهي حق حضانت را به مادر داده است،چون تكليف است، قابل اسقاط نيست.
 • در حضانت، حق و تكليف، چنان به هم آميخته است كه از نظر قانون مدني اين حق قابل اسقاط نيست و در فرض سوال، بذلي كه از سوي زوجه صورت پذيرفته، يك شرط باطل و خلاف شرع و قانون است.

سلب حضانت فرزند از پدر يا مادر

حق حضانتي كه به عهده والدين است ممكن است در شرايط خاصي به تقاضاي نزديكان و خويشاوندان طفل يا قيم او، از والدين سلب شود.
در اين زمينه نيز قوانيني مقرر شده است كه به شرح ذيل مي باشد:
هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت فرزند اتخاذ نمايد.

مواردي كه مي تواند حضانت فرزند را تغيير دهد:

 • ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني
 • فساد اخلاقي و فحشا
 • سوء استفاده از كودك مانند مشاغل غير اخلاقي، فحشا، فساد، تكدي، قاچاق و…
 • اعتياد به الكل، مواد مخدر و قمار
 • تكرار ضرب و جرح بيش از حد متعارف

حضانت فرزند قبل از طلاق

قبل از طلاق حضانت فرزندان بر عهده هر دو طرف يعني هم پدر هم مادر است، اما مد نظر داشته باشيد حضانت فرزمپندان تا سن ۷سالگي بر عهده مادر و سپس با پدر است.

 

نحوه ملاقات طفل

هركدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان ومكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است. اين مورد به صورت كامل و شفاف در قانون مدني ذكر شده و با توجه به اين ماده، هر يك از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند.
مد نظر داشته باشيد كه فساد اخلاقي پدر و مادر هم باعث نمي شود كه از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري به عمل آوريد. پدر يا مادري كه حضانت فرزند را برعهده دارد، نمي‌تواند او را از محل حضانت خارج كند مگر آن‌كه در شرايط ضروري از دادگاه براي انتقال اجازه بگيرد.
حال اگر پدر يا مادر به دفعات مانع ملاقت طرف مقابل با فرزندان شود، طرف ديگر مي تواند موضوع سلب صلاحيت از فرزندان را در دادگاه مطرح نمايد. مطابق قانون اگر كسي كه حكم حضانت عليه او صادر شده است(پدر، مادر و يا شخص ديگر)؛ مانع اجراي حكم شود و يا از پس‌دادن طفل خوداري كند، دادگاه صادركننده حكم، او را ملزم مي‌كند كه فرزند يا فرزندان را به طرفي كه حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجراي حكم، بر طبق قانون حمايت خانواده به بازداشت وي تا اجراي حكم محكوم خواهد شد.

مدارك لازم براي دريافت حضانت توسط وكيل

 • سند طلاق
 • اصل شناسنامه
 • كپي كارت ملي

در صورتيكه طلاق از نوع طلاق توافقي باشد، ارائه نسخه اي از توافقات زوجين الزامي مي باشد.

نوشته شده توسط نيما | ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۱۱:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |