طلاق توافقي

موسسه حقوقي پلاك داديار، به مدد تجربه بالا و كادر مجرب خود، خدمات حقوقي زير را با استاندارهاي بالا به هموطنان عزيز ارائه مي دهد.

بر طبق ماده ۲۵ قانون مزبور در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند دادگاه ها ملكف هستند كه نظر واحد مشاوره را اخذ نموده و زوجين را به واحد مشاوره معرفي نمايند. به نظر ميرسد قانونگذار بدين وسيله درصدد بوده تا از طلاق هاي توافقي آني و ناشي از اختلافات جزئي جلوگيري نمايد و يك نوع نظارت كارشناسي را اعمال نمايد، تا از وقوع طلاقهاي خودسرانه و عجولانه جلوگيري به عمل آورده و از كيان و بنيان خاتواده صيانت كند.

در طلاق توافقي اراده مرد كاماكان داراي اصالت و استقلال است و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، اگر زوج حاضر به ايقاع طلاق نباشد، ميتواند از طلاق منصرف گردد. اما اگر زوجه داراي وكالت بلاعزل در طلاق باشد، عدم حضور زوج مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست. در اين رابطه مي توانيد مراحل طلاق توافقي را مطالعه كنيد.

طلاق توافقي مورد نظر قانونگذار در قانون جديد حمايت خانواده، منحصر در طلاق خلع مبارات نيست، زيرا چه بسا زوج كل حقوقات زوجه را قبلا پرداخت كرده باشد و يا زوجين توافق كنند كه بعد از طلاق توافقي در خصوص حقوقات تصميم بگيرند و عليالقاعده پرداخت مهريه و ساير حقوقات مالي و غير مالي از مقتضيات ذات، آثار، شرط و يا سبب طلاق به شمار نميآيد. حتي قانونگذار مقرر ميدارد هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق توافقي رضايت دهد، ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري طبق مقررات مربوطه اقدام نمايد.

نوشته شده توسط نيما | ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۱:۲۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |